Znamenita

Hrvatska

Znamenita Hrvatska je projekt BbyB-a pomoću kojeg želimo naglasiti i istaknuti neke znamenite hrvatske građevine koje možda ne spadaju u prvi red najistaknutijih znamenitosti ali su jednako tako zanimljive i vrlo vrijedna baština kao i rekonstruirati one građevine kojih danas više nema ili postoje tek u tragovima.

Kada govorimo o hrvatskim dvorcima i starim gradovima redovito nam prvo na um padaju Dubrovnik, Arena u Puli, Dioklecijanova palača u Splitu a tek pomnijim promišljanjem neke manje istaknute građevine kao što su tvrđava Nehaj kod Senja, Augustov hram u Puli ili pak Holandska kuća u Sisku

Hrvatska je zemlja bogate kulturne i povijesne baštine i na nama je da to sačuvamo i spasimo od propadanja i zaborava.

Projekt je zamišljen na način da postane putujuća izložba pomoću koje ćemo svratiti pozornost na manje poznate znamenite hrvatske građevine a ujedno i potaknuti ljude na činjenicu da igra nikad ne umara.

Augustov Hram u Puli

Tvrđava Nehaj kod Senja

Ivanić tvrđa